Видавнича політика


Редакція журналу “Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління”, видавцем якого є Донецький державний університет управління, підтримує певний рівень вимог при наборі та прийомі статей, представлених у редакцію журналу. Ці норми визначаються науковими напрямами журналу, які наведено у Свідоцтві про державну реєстрацію, і стандартами якості наукових робіт та їх викладення, прийнятими в науковому співтоваристві.

ЕТИЧНІ НОРМИ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЙ

Редактор повинен без упередження розглядати всі рукописи, представлені до публікації, оцінюючи кожен належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів). При цьому Редактор може взяти до уваги зв’язок рукопису, що розглядається в даний момент, з іншими, представленими раніше роботами тих ж самих авторів.

Уся відповідальність за прийняття або відхилення рукопису лежить на Редакторі. Відповідальний і зважений підхід до виконання цих обов’язків зазвичай передбачає, що Редактор бере до уваги рекомендацію Рецензента – доктора наук відповідного наукового напряму відносно якості і достовірності рукопису, представленого до публікації. При цьому рукописи можуть бути відхилені без рецензування, якщо редактор вважає, що вони не відповідають профілю журналу.

Редактор і члени редакції не повинні представляти іншим особам ніяку інформацію, пов’язану зі змістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення Редактора стаття публікується у журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах.

Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди авторів і редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.

Автори статей несуть повну відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації. Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед Авторами і/або третіми особами і організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статті. Редакція має право вилучити вже опубліковану статтю, якщо з’ясується, що в процесі публікації статті були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті Редакція повідомляє Автора, який надав статтю, особі, що рекомендує, та організації, де робота виконувалася.

Автор повинен цитувати ті публікації, які вплинули на сутність роботи, а також ті, які можуть швидко познайомити Читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. За винятком оглядів, слід мінімізувати цитування робіт, які не мають безпосереднього відношення до цього повідомлення. Автор зобов’язаний провести літературний пошук, щоб знайти і процитувати оригінальні публікації, в яких описуються дослідження, тісно пов’язані з цим повідомленням. Необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у роботі, якщо ці матеріали не були отримані самим Автором.

ПРОЦЕДУРА ОГЛЯДУ

Перед процедурою огляду, всі тексти мають бути перевірені (в тому числі і ті, які раніше були відправлені Автору для виправлення, а потім повернулись на повторний розгляд) на плагіат.

Всі представлені тексти підлягають перегляду фахівцем, українським або іноземним, у відповідній сфері. В процесі проведення рецензування Редакція дотримується політики анонімності. До початку розгляду текст кодується, і файл, який отримує Рецензент, не має будь-яких відомостей про Автора. З міркувань конфіденційності Редакція вважає за краще, зберігати список внутрішніх Рецензентів закритим. Процедура перегляду триває не більше 2-3 тижнів. У тих випадках, коли необхідна додаткова робота над текстом, Редакція може відправити окремий коментар від Рецензента електронною поштою.

Рішення Рецензентів засновуються на таких положеннях: оригінальність ідеї, внутрішня логіка тексту, глибокодумність статистичного матеріалу і його глибинний аналіз, специфіка дослідження, правильність посилань і достатня кількість літератури з цього питання, правильна граматика, орфографія, структурування речень, а також академічний стиль викладу, логічні і цікаві висновки, які дійсно вносять вклад у сферу дослідження.

Персональні переговори і дискусії між Авторами та Рецензентами про результати огляду не можливі ні за яких обставин.

ПОСТРЕЦЕНЗІЙНИЙ ЕТАП

Редакція залишає за собою право на незначні виправлення (в тому числі назви в деяких випадках), зберігаючи загальний стиль і основні висновки Автора.

Переклад термінології і особистих імен мають відповідати загальним міжнародним стандартам, державних і дипломатичних документів.

Всі тексти, наукові статті, а також відгуки, які опубліковані в журналі «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління» належать Автору відповідних текстів. Редакція не має будь-яких претензій на цю інтелектуальну власність.

Редакція робить все можливе, щоб запобігати будь-якого роду академічним порушенням, в тому числі (особливо) плагіату. У всіх процесах Редакція робить все можливе, щоб відповідати стандартам COPE в цій області.