Спеціалізована вчена рада Д 11.107.01


Наказом МОНмолодьспорту України від 25 січня 2013 р. № 54 у Донецькому державному університеті управління створено спеціалізовану вчену раду Д 11.107.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління».

Лісютін Антон Ігорович. Розвиток механізму державного регулювання легкої промисловості в Україні
Автореферат, дисертація, відгук 1, відгук 2

Нерсесов Вадим Рафаельович. Удосконалення механізмів державного управління об’єктами інтелектуальної власності
Автореферат, дисертація, відгук 1, відгук 2

Островий Олексій Володимирович. Формування державної політики забезпечення кібернетичної безпеки в Україні
Автореферат, дисертація, відгук 1, відгук 2

Іванов Геннадій Сергійович. Механізм державного управління розвитком морських портів України.
Автореферат, дисертація, відгук 1 відгук 2

Кумачова Аліна Сергіївна. Механізми формування та реалізації державної політики розвитку «зеленої» економіки в Україні.
Автореферат, дисертація, відгук 1відгук 2

Вовк Світлана Михайлівна. Механізми державного управління системними змінами у cфері охорони здоровʼя.
Автореферат, дисертація, відгук 1, відгук 2відгук 3

Суздалєва Олена Сергіївна. Механізм реалізації державної політики відновлення постражадлих від конфлікту територій України.
Автореферат, дисертація, відгук 1, відгук 2

Адамов Дмитро Валерійович. Податковий механізм державного регулювання розвитку малого бізнесу.
Автореферат, дисертація, відгук 1, відгук 2

Юхненко Михайло Анатолійович. Організаційний механізм державного управління казначейською службою України.
Автореферат, дисертація, відгук 1, відгук 2

Дмитрієв Юрій Валерійович. Механізми оцінки та мінімізації корупційних ризиків у системі державного управління України
Автореферат, дисертація, відгук 1, відгук 2

Беззубко Борис Ігорович. Вдосконалення державних механізмів стратегічного планування соціально-економічного розвитку територій
Автореферат, дисертаціявідгук 1відгук 2

Стрижакова Анастасія Юріївна. Механізми державного управління розвитком транскордонного співробітництва між Україною та країнами Європейського Союзу
Автореферат, дисертаціявідгук 1відгук 2

Матвієнко Володимир Васильович. Механізм державного управління розвитком залізничної галузі в Україні
Автореферат, дисертаціявідгук 1відгук 2

Максимова Таїса Володимирівна, Державний механізм реалізації інвестиційної політики в Україні
Автореферат, відгук №1, відгук №2, дисертація

Гончаренко Ірина Георгіївна, Державний механізм регулювання соціально-економічного розвитку: теорія, методологія та практика

Автореферат Дисертація, відгук 1, відгук 2, відгук 3

Коломієць Євгеній Віталійович, Удосконалення механізму інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління в Україні

Автореферат Дисертація відгук 1, відгук 2

Корнева Тамара Миколаївна, Механізм державного податкового регулювання в період техногенних і природних катастроф

Автореферат, дисертація, відгук 1, відгук 2

Петрик Олена Леонідівна, Державне регулювання гарантій науково-педогогічних працівників та механізми іх реалізації

Автореферат, дисертація, відгук 1, відгук 2

Овчаренко Руслан Вячеславович, Державний механізм реалізації принципу соціальної справедливості

АвторефератДисертація, відгук 1, відгук 2, відгук 3

Хілієнко Олена Володимирівна, Механізм державного управління розвитком нафтопереробної галузі України

Автореферат Дисертація, відгук 1, відгук 2

Карагодін Олег Володимирович,  Розвиток механізмів прийняття та реалізації управлінських рішень в системі державного управління

Автореферат, дисертація, відгук 1, відгук 2

Лагно Валерій Тимофійович, Механізм державного управління сталим розвитком регіонів на засадах регіонального та транскордонного співробітництва

Автореферат, дисертація, відгук 1, відгук 2, відгук 3