Про Журнал


Науковий журнал «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління» був заснований у 1998 році (свідоцтво про державну реєстрацію KB № 14586-3557 ПР від 27 серпня 2008 року). Засновник і видавець – Донецький державний університет управління, м Маріуполь, Україна. ISSN 2308-104X

Відповідно до Наказу МОН України від 01.10.2015 р. № 1021 науковий журнал «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління» включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з державного управління.

Відповідно до Наказу МОН від 21.12.2015 р. № 1328 науковий журнал «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління» включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з економіки.

Тематика Журналу «Менеджер» охоплює проблеми розвитку ринкової економіки, результати наукових досліджень з актуальних питань здійснення економічних реформ в Україні, проблеми глобалізації світової економіки і місце України та її регіонів в умовах кризового положення вітчизняної економіки, а також соціально-економічні питання регіональної економіки, державного управління і місцевого самоврядування, методології підготовки кадрів вищої кваліфікації тощо.

Журнал є щоквартальним (4 номера в календарний рік).

Мови для публікації: англійська, українська, російська – за вибором автора.