Освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна”


З 01 липня 2016 року та з 09 червня 2020 року на базі Донецького державного університету управління працюють  Освітні центри«Донбас Україна» та «Крим – Україна».

В Освітніх центрах «Донбас – Україна» та «Крим – Україна» м. Маріуполь (далі – Центри) організовується діяльність з реалізації Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях від 21.06.2016 № 697, та осіб місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя від 24 травня 2016 року № 560.

Центри створено спільно із загальноосвітніми навчальними закладами комунальної форми власності для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту.

Донецький державний університет управління забезпечує функціонування Центрів на правах підрозділу приймальної комісії. Керівником Центру є заступник відповідального секретаря приймальної комісії.

Повноваження Освітнього центру «Донбас-Україна» та «Крим-Україна».

 • забезпечує консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника ;
 • сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачу йому документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту (відповідальний – уповноважений загальноосвітній навчальний заклад);
 • організовує оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до Донецького державного університету управління та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до вищого навчального закладу (відповідальний – Донецький державний університет управління);
 • сприяють поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку вищого навчального закладу (у разі необхідності – до надання рекомендації для вступу до вищого навчального закладу або відмови в її наданні);
 • сприяє отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.

Графік роботи Освітніх центрів «Донбас-Україна» та «Крим-Україна»

Центри працюють з 09 червня до 23 жовтня.
Порядок роботи центру:

 • в період з 09.06.2020 р. по 31.07.2020 р. – з 9.00 до 16.30,
  (вихідні – субота, неділя).
 • в період з 01.08.2020 р. по 31.08.2020 р. – з 9.00 до 16.30
  (субота – з 9.00 до 14.00).
 • в період з 01.09.2020р. по 23.10.2020р.- з 9.00 до 16.30

(вихідні – субота, неділя)

Правила прийому освітніх центів «Донбас-Україна» та «Крим-Україна»

Заявники мають право на:

 • проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;
 • отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту;
 • прийом для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за результатами вступних випробувань до ДонДУУ, відповідно до пункту 24 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту» або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника).

Вступники із АР Крим та Севастополя беруть участь у конкурсі в межах квоти №2. Вступники із Донецької та Луганської областей беруть участь у загальному конкурсі, отримавши бали за вступні іспити.

Документи про освіту (освітні документи), видані у населених пунктах, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, не визнаються.

Прийом для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти

Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти до Донецького державного університету управління.

Вступати через Освітній центр мають право особи, які:

 • мають український документ про освіту;
 • не мають українського документа про освіту;
 • проходили ЗНО та мали відповідні сертифікати;
 • не проходили ЗНО.

Особливості подання документів Заявником:

 • документи подаються особисто в письмовій формі;
 • свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку;
 • за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього, Заявник подає довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017 – 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, заявник має право подавати оцінку із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Перелік населених пунктів, з яких можна вступати за спрощеною процедурою через ОЦ «Донбас-Україна»  за посиланням >

УВАГА! Вступна кампанія для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій на Сході та Криму, так само як загальна вступна кампанія в Україні, буде залежати від термінів карантину під час COVID19.

Дати вступу на навчання за державним замовленням через ОЦ «Донбас-Україна»:

 • Прийом документів – до 22 серпня
 • Вступні іспити – до 22 серпня
 • Зарахування на бюджетні місця – до 05 вересня

Дати вступу на навчання за державним замовленням через ОЦ «Крим-Україна»:

 • Прийом документів – до 20 серпня
 • Вступні іспити – до 20 серпня
 • Зарахування на бюджетні місця – до 05 вересня

Відстежувати зміни в строках вступної кампанії можна на спеціальному інфоресурсі >

Документи для вступу на контракту форму навчання через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» прийматимуться  до 23 жовтня.

Конкурсний бал Заявника, який вступає на основі повної загальної середньої освіти, визначається як сума середнього балу документа про повну загальну середню освіту (або довідки), вступного іспиту (іспитів) або сертифікату (сертифікатів) з предмету (предметів), визначеного Правилами прийому, помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюється Правилами прийому до ДонДУУ. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці.

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись в якості оцінок вступних іспитів.

Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування Заявники зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені Правилами прийому ДонДУУ, з урахуванням особливостей, зазначених у Порядку.

Оригінали документів, які передбачені Правилами прийому, обов’язково мають бути подані до приймальної комісії ДонДУУ впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з вищого навчального закладу.

У 2020 році в наказах про зарахування (з метою безпеки вступників) прізвища шифруватимуться.

Корисні посилання:

Вступна кампанія 2020 для абітурієнтів з Криму, Сходу: дати і порядок >

Покрокові інструкції >

Міністерство освіти і науки України. Жителям Донбасу та Криму >