Науково-видавнича діяльність


Донецький державний університет управління запрошує до публікації у наукових фахових виданнях серії «Державне управління» та серія «Економіка», серед яких:Науковий журнал «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління» (серія «Державне управління» та серія «Економіка»);
«Збірник наукових праць Донецького державного університету управління (серія «Державне управління» та серія «Економіка»).
Відповідно до Наказу МОН України від 01.10.2015 р. № 1021 наукові видання Донецького державного університету управління «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління» та «Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Державне управління»» включено до Переліку наукових фахових видань України як такі, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з державного управління.Відповідно до Наказу МОН від 21.12.2015 р. № 1328 наукові видання Донецького державного університету управління «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління» та «Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка»» включено до Переліку наукових фахових видань України як такі, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з економіки.Крім того, Донецький державний університет управління разом з Інститутом економіко-правових досліджень НАН України та Інститутом економіки промисловості НАН України є співзасновниками фахового видання “Прометей” – регіональний збірник наукових праць з економіки”

Men��1_67(2)Men��2_68(2)Men��1_69cgiirbis_64

Бази даних

Снимок_2СнимокСнимок_3Снимок_4Снимок_5Снимок_6Снимок_7Снимок_8Sis-Logo (1)Снимок 9Снимок 11Снимок 10logoСнимок 12