Науково-дослідна робота студентів


Науково-дослідну роботу студентів Донецького державного університету управління організовано у вигляді Студентського наукового товариства (СНТ).

Основною метою СНТ є поглиблення наукових знань, усебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, розвиток кожним студентом і молодим науковцем своїх здібностей та їх реалізація.

Науково-дослідну роботу студентів у ДонДУУ організовано на всіх кафедрах. Цією роботою керує рада Студентського наукового товариства ДонДУУ (СНТ), до складу якої входять викладачі та студенти.

Студенти ДонДУУ активно приймають участь у різноманітних конкурсах, «круглих столах», семінарах, всеукраїнських олімпіадах; міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях.

Протягом 2015 – 2019 рр. студенти ДонДУУ приймали активну участь у ІІ етапі Всеукраїнських конкурсів та олімпіад. Зокрема:

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, 12-15 вересня 2019 р., м. Дніпро – сертифікат учасника;

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Безпека життєдіяльності», 12-15 травня 2019 р., м. Львів – диплом ІІІ ступеня;

I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (АСМ AUCPC, обласний рівень), 13 квітня 2019 р., Маріуполь – запрошення до участі у ІІ етапі;

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н.р. зі спеціалізації «Фінансова безпека», 11 квітня 2019 р., м. Київ – грамота за якісне прикладне дослідження фінансової безпеки вітчизняного бізнесу, ґрунтовність;

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності», 13-15 березня 2019 р., м. Одеса – диплом ІІІ ступеня;

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Публічне управління та адміністрування», 21 березня 2019 р., м. Київ – диплом ІІІ ступеня;

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», 28-30 березня 2018 року, м. Київ – грамота «За знання теорії та практики публічного адміністрування»;

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 04 грудня 2018 р., м. Одеса – диплом ІІІ ступеня;

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням, 21 травня 2016 р., м. Київ – ІІІ місце;

Регіональний етап Всеукраїнського конкурсу «Кращий студент» у напрямку «Сучасні суспільні проблеми в соціологічному вимірі», 24 листопада 2016 р. – диплом-грамота у номінації «Кращий аналітик»;

Конкурс студентських наукових робіт «Український визвольний рух 1920‑х – 1950‑х рр.», грудень 2016 р., м. Львів – ІІІ місце.

Загалом, студентами ДонДУУ було опубліковано 210 наукових статей.

Студенти ДонДУУ беруть активну участь у наукових всеукраїнських та міжнародних конференціях, загальна кількість тез доповідей на конференціях відповідних рівнів за 2015-2019 рр. складала 663.

На базі ДонДУУ було проведено наступні студентські наукові заходи:

Назва заходу Місто та термін проведення

2019

1 Регіональна науково-практична конференція «Історія України в регіональному та глобальному вимірах» 20 лютого 2019 р.,  м. Маріуполь,
2 ІV Науково-практична конференція школярів, студентів та молодих учених «Екологія та сталий розвиток» 22-23 січня 2019 р. м. Маріуполь
3 Науковий круглий стіл «Актуальні питання вдосконалення національного законодавства» 16 травня 2019 р., м. Маріуполь,
4 Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Прикладна математика та комп’ютерні науки» 22 лютого 2019 м. Маріуполь
5 Круглий стіл «Актуальні проблеми економіки та управління: зовнішньоекономічні, інноваційні та фінансові аспекти» 22 травня 2019 р.,  м. Маріуполь

2018

1 ІІІ Науково-практична конференція «Екологія та сталий розвиток» м. Маріуполь 22-23 лютого 2018 р.
2 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція науковців і студентів «Актуальні проблеми зовнішньо-економічної та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізацій них процесів» м. Маріуполь 25 жовтня 2018 р.

 

3 Круглий стіл «Формування освітньої ланки на основі практики Європейського» м. Маріуполь 22 листопада 2018 р.
4 ІII Науково-практична конференція школярів, студентів та молодих учених «Екологія та сталий розвиток» м. Маріуполь 22-23 лютого 2018 р.
5 Круглий стіл «Моє майбутнє у професії» м. Маріуполь 16 квітня 2018р.
6 Круглий стіл «Конституційне правове регулювання публічно-правових та приватно-правових інститутів України: сучасний стан та перспективи розвитку» (Питання виконання рішень судів та інших органів) м. Маріуполь 20 червня 2018 р.

 

7 Науковий круглий стіл «Нормативно-правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина: національний та міжнародний вимір» м. Маріуполь 11 грудня 2018 р.

2017

1. Круглий стіл «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах членства України в СОТ» 29 червня 2017 р. м. Маріуполь
2. Круглий стіл «Права та обов’язки студентів. Підліткова злочинність» 29 березня 2017 р. м. Маріуполь
3. Круглий стіл «Роль менеджменту освіти у вирішенні задач соціально-економічного розвитку регіонів 20 грудня 2017 р. м. Маріуполь
4. Науково-практична конференція «Екологія та сталий розвиток» 19 квітня 2017 р. м. Маріуполь
5. Регіональна студентська наукова конференція «Правове забезпечення державного та муніципального управління» 4 квітня 2017 р. м. Маріуполь