Наукові видання ДонДУУ


Науковий журнал «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління» є фаховим виданням з державного управління (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 р. No1021) та економіки (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. No 1328).

Науковий журнал «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління» входить до таких міжнародних наукометричних баз даних, репозиторіїв та пошукових систем: Index Copernicus (Польща), ResearchBib (Японія), Advanced Science Index (Німеччина), CiteFactor (США), Google Scolar,Directory of Research Journals Indexing – DRJI (Індія), Universal Impact Factor, GeneralImpact Factor – GIF (Індія), Science Library Index (Австралія), InfoBase Index (Індія), Journal Index (Туреччина), Scientific Index Services (США), IndianScience.in (Індія),Universal Impact Factor Journal Impact Factor – JIF, Information Matrix for the Analysis of Journals – MIAR (Іспанія).

«Збірник наукових праць Донецького державного університету управління» є фаховим виданням з економіки (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. No 1328) та державного управління (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 р. No 1021).

Вимоги до статей в журналі Менеджер. Вісник ДонДУУ

Вимоги до статей у Збірнику наукових праць ДонДУУ