Міжнародні проєкти університету


ДонДУУ щорічно бере участь у конкурсі грантових проектів за програмами міжнародних фондів. Метою активної участі в роботі консорціумів є інтернаціоналізація освіти, модернізація освітніх програм, сталий розвиток та удосконалення механізмів управління університетом.

Поточні міжнародні проєкти ДонДУУ:

Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО

проєкт за програмою Еразмус+ присвячений формуванню ефективної внутрішньої системи забезпечення якості освітніх програм та формуванню культури якості в університеті

Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів

Створення в університеті Центру визнання кваліфікацій, що зможе враховувати кваліфікації отримані в неформальній та інформальній освіті, а також розробка методологічних засад і механізмів такого визнання

Освітній відкритий простір для студентства та громадим. Маріуполь

Проєкт передбачає реконструкцію навчального корпусу університету та створення на його базі сучасного простору для розвитку студентства, викладачів університету та громади Маріуполя. Проєкт фінансує EUAID

Перебудова переміщених університетів: підвищення конкурентоспроможності, служіння громадам

Розробка стратегії розвитку університету на новому місті, покращення педагогічної майстерності викладачів та рівня володіння англійською мовою, а також має інфраструктурну складову – коворкінг простір

Зміцнення переміщених українських університетів задля сталого розвитку

Розробка університетами реалістичного бачення майбутнього своїх інституцій та їх ролі в нових громадах, створення стратегічних планів, розробка власного індивідуального бренду, взаємодія переміщених університетів

Програма академічної мобільності з Університетом Салерно (Італія)

Програма від Еразмус+ дозволяє студентам та аспірантам університету проходити семестрове навчання в Університеті Салерно, а викладачам стажування на профільних кафедрах та факультетах італійського партнера. 

Програма академічної мобільності з Університетом Генуї (Італія)

Програма Еразмус+ дозволяє студентам та аспірантам університету проходити семестрове навчання в Університеті Генуї, а викладачам стажування на профільних кафедрах та факультетах італійського партнера.

Через громадську участь до участі в управлінні громадою

Проект допоможе актуалізувати знання з механізмів взаємодії між громадськістю та місцевою владою; дізнатися про форми проведення локального аналізу; набути досвіду з розробки та впровадження проекту дослідження потреб та проблем територіальної громади

ENGLISH ACCESS microscholarship program

ДонДУУ у співпраці з Маріупольською Спілкою Молоді та ГО “Світло” проводить програму з вивчення англійської мови від Посольства США в Україні (Програма ACCESS) для учнів та учениць навчальних закладів Маріуполя віком 13-15 років.

Архів реалізованих проєктів:

2014-2019 р (після переміщення до Маріуполя):

Освіта для лідерства, інтелектуального та творчого розвитку

Проєкт дозволив відкрити та обладнати Центр лідерства ДонДУУ, розробити програми навчальних курсів та тренінгів з особистого лідерства та лідерства команд, провести тестування понад 150 державних службовців.

Створення центру освіти для людей третього віку

Під час реалізації проєкту створено Університет третього віку ДонДУУ, який щорічно навчає понад 70 студентів у віці 55+. Розроблено навчальні курси, викладачі пройшли навчання особливостям викладання дорослим. Навчання в університеті безкоштовне

Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України

Програма забезпечила проведення серії тренінгів з командного лідерства та розвитку лідерського потенціалу молодих лідерів університету, встановлено нові партнерські відносини та закінчено формування стратегії розвитку ДонДУУ.

Центр Досконалості Жана Моне у ДонДУУ

Центр є міждисциплінарною платформою для забезпечення вдосконаленого навчання протягом усього життя в галузі досліджень європейської інтеграції для академічної спільноти та громадянського суспільства у Східному регіоні України

Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні

Розповсюдження знань про Європейський Союз, систему державного управління та демократії, захист прав громадян, соціальну та гуманітарну політику ЄС.

Програма академічної мобільності з Університетом Ліон-2 (Франція)

Програма  дозволяє   студентам та    аспірантам університету проходити семестрове навчання в Університеті Ліон-2, а викладачам стажування на профільних кафедрах та факультетах французького партнера.

Програма академічної мобільності Erasmus Mundus Ember

Програма  дозволила студентам та    аспірантам університету проходити семестрове навчання в університетах Європи, а викладачам стажування на профільних кафедрах та факультетах європейських партнерів

Програма Польська допомога

Саме програма Польська допомога була першою програмою що оперативно передала університету обладнання для відновлення роботи після переміщення в Маріуполь. Також спільно з польськими колегами у рамках соціального проекту було реставровано одну з міських площ Маріуполя

до 2014р.:

2011-2014 рр. – проект з викладання навчального модулю «Міжкультурна Європа: різноманіття та соціальна єдність» за програмою Жана Моне;
2011-2014 р. – проект з викладання курсу «Країни Вишеградської четвірки та Україна у контексті міжнародного порівняльного соціологічного дослідження» за програмою Visegrad University Studies Grant (VUSG) від Міжнародного Вишеградського Фонду;
2010-2013 рр. – проект ЄС/Програма розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;
2010-2013 рр. – проект Кафедра Жана Моне «Сучасні проблеми економіки та бізнесу ЄС»;
2010-2013 рр. – проект «Підприємництво у вищій освіті» від Європейської Тренінгової Фундації;
2009-2012 рр. – проект з викладання навчального модуля «Європейська соціальна політика та моделі соціального партнерства» за програмою Жана Моне.
2009 р. – проект “Навчально-ознайомча поїздка до Німеччини” за програмою Німецької служби академічних обмінів DAAD;
2008-2009 рр. – проект «Інститут поглибленого навчання «Архітектура Європейської безпеки: інтеграція, кооперація чи конфронтація?» за програмою Жана Моне;
2006-2009 рр. – проект з викладання навчального модулю «Європейська економічна інтеграція» за програмою Жана Моне;
2005-2006 рр. – проект SCM_T015B05-2005 «Майстерні з впровадження практичних заходів реформування вищої освіти в Україні» за програмою ТЕМПУС;
2003-2006 рр. – проект CD_JEP 23250-2002 «Магістр бізнес адміністрування та інформаційні технології» за програмою ТЕМПУС;
1999-2005 рр. – проект CEUME “Консорціум з удосконалення менеджмент і бізнес освіти в Україні” за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Для отримання більш детальної інформації щодо діючих проектів та можливостей участі у майбутніх проектах звертайтесь до фахівців відділу з міжнародних зв’язків ДонДУУ (intdep@old.dsum.edu.ua)