Міжнародне співробітництво


Завідувач відділу к.держ.упр. Ірина Миколаївна СІКОРСЬКА
Завідувач відділу
к.держ.упр.
Ірина Миколаївна
СІКОРСЬКА

Інтернаціоналізація науково-педагогічної діяльності та інтеграція університету до європейського простору вищої освіти є одним із стратегічних завдань діяльності Донецького державного університету управління.

Міжнародне співробітництво ДонДУУ здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 2014 р., Закону України «Про освіту» 2017p., законодавчих актів та положень Міністерства освіти і науки України та Статуту ДонДУУ.

Міжнародна діяльність  університету координується відділом з міжнародних зв’язків, який був створений у 1995 році. Відділ є структурним підрозділом університету, діяльність якого спрямована  на розвиток, розширення і зміцнення міжнародних зв’язків університету у європейському та  світовому академічному співтоваристві.

На даний момент Донецьким державним університетом управління активно реалізуються 25 договорів про співробітництво із закордонними вищими навчальними закладами, освітніми установами та іноземними місіями. Серед партнерів університету: Університет Салєрно (Італія), Університет Генуї (Італія), Університет Крайови (Румунія), Остравський Університет (Чехія),  Університет Глазго (Шотландія), Головний Гірничий Інститут в Катовіце (Польща) та ін.

018

Іноземні фахівці, лектори  та вчені із США, Великобританії, Франції, Німеччини, Польщі, Італії залучаються до навчального процесу, проводять тренінги, читають лекції з менеджменту, маркетингу, туризму, державного управління.

Викладачі та студенти ДонДУУ є переможцями грантових конкурсних програм, таких як ТЕМПУС, Еразмус Мундус, Еразмус+, Еразмус +напрям ім. Жана Монне, академічних обмінів ім. Фулбрайта (США), Британська Рада, DAAD (Німеччина), Фонду ім. Конрада Аденауера.

 За роки існування ДонДУУ більше 700 викладачів і студентів університету пройшли навчання та стажування за кордоном, підвищили свою кваліфікацію завдяки участі у семінарах, воркшопах або брали участь у роботі міжнародних конференцій та форумів.

IMG_2886

Донецький державний університет управління зміцнив свій міжнародний авторитет як член впливових освітніх організацій: EAIE (Європейська Асоціація Міжнародної Освіти), NISPAcee (Мережа Навчальних Закладів з Державного управління Центральної та Східної Європи), міжнародного наукового консорціуму COURAGE, Міжнародної Академії Менеджменту, Української асоціації викладачів та дослідників європейської інтеграції.

Протягом багатьох років університет є переможцем конкурсів на участь у міжнародних проектах за програмами USAID, ТЕМПУС, Еразмус+КА1, КА2. Еразмус+ напряму мі. Жан Монне, Вишеградський Фонд та інших. Повний перелік проектів ДонДУУ складає:

1. 1999-2005 рр. – проект CEUME “Консорціум з удосконалення менеджмент і бізнес освіти в Україні” за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID);
2. 2003-2006 рр. – проект CD_JEP 23250-2002 «Магістр бізнес адміністрування та інформаційні технології» за програмою ТЕМПУС;
3. 2005-2006 рр. – проект SCM_T015B05-2005 «Майстерні з впровадження практичних заходів реформування вищої освіти в Україні» за програмою ТЕМПУС;
4. 2006-2009 рр. – проект з викладання навчального модулю «Європейська економічна інтеграція» за програмою Жана Монне 
детальніше;
5. 2008-2009 рр. – проект «Інститут поглибленого навчання «Архітектура Європейської безпеки: інтеграція, кооперація чи конфронтація?» за програмою Жана Моне;
6. 2009 р. – проект “Навчально-ознайомча поїздка до Німеччини” за програмою Німецької служби академічних обмінів DAAD;
7. 2009-2012 рр. – проект з викладання навчального модуля «Європейська соціальна політика та моделі соціального партнерства» за програмою Жана Монне. Сайт проекту http://philosophy.old.dsum.edu.ua/mone.html
8. 2010-2013 рр. – проект «Підприємництво у вищій освіті» від Європейської Тренінгової Фундації;
9. 2010-2013 рр. – проект Кафедра Жана Монне «Сучасні проблеми економіки та бізнесу ЄС» (
детальніше);
10. 2010-2013 рр. – проект ЄС/Програма розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (
детальніше);
11. 2011-2014 р. – проект з викладання курсу «Країни Вишеградської четвірки та Україна у контексті міжнародного порівняльного соціологічного дослідження» за програмою Visegrad University Studies Grant (VUSG) від Міжнародного Вишеградського Фонду (
опис проекту);
12. 2011-2014 рр. – проект з викладання навчального модулю «Міжкультурна Європа: різноманіття та соціальна єдність» за програмою Жана Монне (
сторінка проекту);
13. 2011-2014 рр. – проект зі створення Центру Досконалості Жана Монне у ДонДУУ (посилання);
14. 2013-2017 рр. – проект академічної мобільності EMBER за програмою Erasmus Mundus;
15. 2013-2017 рр. – проект “Освіта для лідерства, інтелектуального та творчого розвитку” (ELITE) за програмою ТЕМПУС;
16. 2013-2016 рр. – проект “Створення центру освіти для людей третього віку” (СТАЕ) за програмою ТЕМПУС;
17. 2014-1017 рр. – проект Кафедра Жана Монне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні;
18. 2015-2018рр. Проект «Мобільність для студентів і працівників» за програмою Еразмус+ з університетом Ліон 2 (м. Ліон, Франція);
19. 2015-2018рр. Проект «Мобільність для студентів і працівників» за програмою Еразмус+ з університетом Салєрно (м. Салєрно, Італія).
20. 2017-2020 рр. EDUQAS «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО» за програмою Еразмус+КА2
21. 2018-2019 рр. «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України» за підтримки Британської Ради
22. 2019-2022 рр. Проект «Мобільність для студентів і викладачів» за програмою Еразмус+КА1 зуніверситетом м.Генуї (Італія)
23. 2019-2022 рр. QUARSU «Визнання кваліфікацій для підтримки українських університетів» за програмою Еразмус+КА2
24. 2019-2022 рр. EduSpace “Освітній відкритий простір для студентів та спільноти” за програмою EUAID
25. 2019-2022 рр. «Перебудова переміщених університетів: підвищення конкурентоспроможності,  служіння спільноті» за програмою EUAID

img_2646

За результатами впровадження проектів відкриваються нові структурні підрозділи, наприклад: Центр Досконалості ім. Жана Монне з розвитку Європейських Студій, Університет Третього Віку, Центр Лідерства, Центр забезпечення якості освіти. Відкриваються нові навчальні програми та дисципліни.

ДонДУУ підтримує плідні зв’язки з Британською Радою, Федерацією Польських Організацій в Україні, програмою академічних обмінів ім. Фулбрайта (США),  Німецькою службою академічних обмінів DAAD, фондом «Відродження».

Діяльність університету неодноразово аналізувалася незалежними міжнародними експертами. Згідно з проведеними експертизами, за усіма напрямками роботи одержані позитивні оцінки.

Адреса:
87513, м. Мариуполь, вул. Карпінського, 58
тел.: (0629) 38-82-99
e-mail: intdep@old.dsum.edu.ua, dsum_intdep@ukr.net;