Історія ДонДУУ


ІСТОРИЧНІ ВІХИ У ЖИТТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

Донецька державна академія управління, (з 2004 року – Донецький державний університет управління) – створена в червні 1992 року на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців Держвуглепрому України.

Засновником Донецької державної академії управління та її першим ректором став Станіслав Федорович Поважний, д.е.н., професор, чл.- кор. АПН України, Заслужений працівник народної освіти України, Почесний громадянин міста Донецька, Почесний громадянин Донецької області.

hist1

1993 рік: академія отримала статус державної; розроблено та затверджено Статут академії, структура академії; затверджена Вчена рада ДонДАУ. Організовано: науковий відділ, аспірантуру.

Проведена I студентська наукова конференція.

1994 рік: створені факультети: “Менеджмент у виробничій сфері”, “Менеджмент невиробничої сфери”, заочного навчання, післядипломної освіти, факультет по роботі з іноземними студентами. Організовано студентське наукове товариство. Почала видаватися газета ДонДАУ “За академічні знання”. Відбувся Дебют першокурсника, що став традиційним святом студентських талантів.

1995 рік: ДонДАУ атестована і акредитована у повному обсязі за III рівнем. Відбувся перший випуск спеціалістів-менеджерів. Створена команда КВК, що стала учасником змагань КВК вищої ліги.

1996 рік: відкриті академічні коледжі в містах Вугледарі та Яснуватій. Студентство академії прийнято в Евразіатськую студентську асоціацію. ДонДАУ стала переможцем у тендері за програмою TACIS. Відзначено День студентської науки ДонДУУ, що надалі став традиційним святом університету.

hist2

1997 рік: відкрита аспірантура та магістратура; створено коледж в місті Торезі. Організовано постійно діючий семінар для викладачів «Інтелект». Почала діяти Асоціація випускників, створена Опікунська Рада ДонДАУ. Підписані угоди про співробітництво з навчальними закладами Німеччини, Великої Британії, США, Франції. Студентка Ірина Ліщинська стала переможцем на XIX Всесвітніх студентських іграх в Палермо (Італія).

1998 рік: формуються наукові школи професора С.Ф. Поважного і професора Г.К. Губернії; ліцензована спеціальність Правознавство. Вийшов перший номер наукового журналу “Менеджер” (Вісник ДонДАУ). Встановлено Прапор Академії і Положення про Прапор. Укладено угоди про співробітництво у галузі освіти з ВНЗ Італії та Росії. Гандбольна команда Шахтар-академія стала бронзовим призером чемпіонату України.

hist3

1999 рік: введені в експлуатацію 2-й та 3-й навчальні корпуси.
Вісник ДонДАУ «Менеджер» увійшов до переліку наукових видань ВАК України.
Затверджено текст Гімну академії; затверджені штандарти факультетів. 15 викладачів отримали знак Відмінник освіти України.
Проведено Міжвузівський конкурс Міс-Академія.

2000 рік: рішенням Державної атестаційної комісії ДонДАУ акредитована і атестована відповідно до вимог вищого IV рівня акредитації, створена Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій.
До структури ДонДАУ увійшла кафедра “Новітніх технологій в менеджменті” (м. Горлівка, ВАТ концерн “Стирол”).
Американський Біографічний інститут назвав проф. С.Ф. Поважного – ректора ДонДАУ – “Людиною року-2000”.
Гуртожитки ДонДАУ отримали 1-е місце в огляді-конкурсі на кращий студентський гуртожиток міста Донецька.

hist4

2001 рік: на базі факультету післядипломної освіти відкрита школа підготовки резерву директорів шахт; в ДонДАУ відкрита докторантура.
Ректорові ДонДАУ, проф. С.Ф. Поважному присвоєно звання “Почесний громадянин міста Донецька”.
У рейтингу ВНЗ України ДонДАУ отримала Диплом лауреата-2001 та увійшла до п’ятірки кращих управлінських ВНЗ України.

2002 рік: академія відзначила своє 10-річчя. Акредитовані спеціальності Економіка, Проектний менеджмент.
ДонДАУ переможець в номінації «Молодіжні ініціативи» конкурсу «Золотий Скіф»; відкрито музей історії ДонДАУ.
Студенткою академії стала Лілія Подкопаєва – абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики; гандбольна команда Шахтар-Академія втретє стала чемпіоном України.

2003 рік: затверджена Рада із захисту докторських дисертацій. Ректора ДонДАУ, проф. С.Ф. Поважного обрано чл.-кор. АПН України.
У IV літній Універсіаді області ДонДАУ вийшла переможцем.
В конкурсі «На кращий студентський гуртожиток» гуртожитки ДонДАУ визнано кращими серед студентських гуртожитків області.

hist5

2004 рік: рішенням Кабінету міністрів України створено Донецький державний університет управління (ДонДУУ); ректором ДонДУУ затверджено д.е.н., професора С.Ф. Поважного.
Створена структура ДонДУУ, рішенням Вченої ради затверджено Статут ДонДУУ. Відкрито новий 6-й навчальний корпус ДонДУУ.
Проведена Міжнародна науково-практична конференція Інноваційний менеджмент у системі модернізації управління освітою.
ДонДУУ визнано кращім у рейтингу ВНЗ України за підсумками року та нагороджено дипломом Софія Київська .

2005 рік: в ДонДУУ проведена I студентська науково-практична конференція Менеджмент XXI століття: еволюційне та революційне. Проведено всеукраїнську студентську конференцію Євро інтеграція: економічні та соціальні наслідки розширення Європейської унії.
Проректор з навчальної роботи, д.е.н., зав. кафедрою Фінанси проф. Поважний О.С. стає лауреатом Премії Президента України для молодих вчених.
Відбувся Ректорський прийом, присвячений Дню науки з нагородження кращих молодих вчених і студентів університету.
Відкрито літню міжнародну школу з програми ТЕМПУС-ТАСІС.
Виходить 1-й номер студентського додатку до газети ДонДУУ За академічні знання – Студентський форум, починає працювати студентська редколегія та корпункти факультетів.

2006 рік: ДонДУУ перейшов на кредитно-модульну систему навчання відповідно до положень Болонської декларації. Акредитовано спеціальності Бізнес адміністрування та Державна служба.
Проведена II Всеукраїнська наукова конференція Сучасні проблеми у вимірі соціології, II Міжнародна наукова конференція Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту, II Міжнародна конференція студентів та молодих вчених Сучасні проблеми та перспективи розвитку Європейського союзу.
На базі ДонДУУ проведено II тур Всеукраїнської студентської олімпіади з маркетингу.
В стінах ДонДУУ відбулася обласна Рада ректорів з питань Болонського процесу.
Побудовано спортивний майданчик Олімп для ігрових видів спорту зі штучним покриттям.

hist6

2007 рік: відкрита підготовка магістрів за спеціальністю Державна служба, започаткована підготовка фахівців у відповідності до світових вимог за програмами MBA.
Відбулася Всеукраїнська Олімпіада з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, у якій взяли участь представники 42 ВНЗ України. Відбулася підсумкова конференція по соціологічній практиці студентів спеціальності «Соціологія».
В ДонДУУ проведено Всеукраїнський методичний семінар для керівників науково-педагогічних фахівців ВНЗ. Рішенням X з’їзду Євразійської Асоціації університетів ДонДУУ затверджено дійсним членом асоціації. Ректор ДонДУУ професор С.Ф. Поважний стає Лауреатом винагороди Св. Володимира АН вищої школи України.
Проведено Фестиваль студентської творчості Зоряний університет та Спартакіаду на Кубок ректора, присвячені 15-річчю ДонДУУ.
ДонДУУ відзначено Дипломом Міністерства науки і освіти України За високу професійну підготовку фахівців.
На конференції делегатів трудового колективу ДонДУУ ректором університету обраний д.е.н., професор Олександр Станіславович Поважний (наказ Міністерства освіти і науки України № 10/40-к від 27.09.07.).
В ДонДУУ відбувся Всеукраїнський методичний семінар для керівників науково-педагогічних фахівців вузів.
Вперше проведена Всеукраїнська олімпіада з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
На підставі постанови Президії ВАК України в ДонДУУ створена Спеціалізована вчена рада (К11.128.01.) із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

2008 рік: Університет відзначив 70-річчя засновника і першого ректора ДонДУУ С.Ф. Поважного. Рішенням Облради від Поважному С.Ф. присвоєно звання: «Почесний громадянин Донецької області».

2009-1

Підписано Договір про співробітництво між ДонДУУ та Національним університетом Льюіса м. Новий Сонч (Польща).
Студенти ДонДУУ — Лещинська Ірина, Тобіас Наталія та Кревсун Юлія стали переможцями та призерами Олімпіади в Пекіні.
На спортивному майданчику ДонДУУ «Олімп» проведена I Спартакіада серед студентів на «Кубок ректора ДонДУУ».
Відбувся 1-й випуск бакалаврів за спеціальністю «Соціологія».
На кафедрі МНС за підтримки та співпраці з Донецькім міською радою вперше в регіоні відкрито «Донецький міський бізнес-інкубатор».

2009 рік: На підставі постанови Президії ВАК України в ДонДУУ створені: Спеціалізована вчена рада (Д.11.128.01) на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук; Спеціалізована вчена рада (Д11.107.01.) по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктор (кандидата) наук з державного УПРАВЛІННЯ.

2009

З ініціативи кафедри МЗД в ДонДУУ проведена Міжнародна конференція, присвячена проблемам розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних глобалізацій них процесів.
На Всеукраїнському конкурсі «3MI: Вища школа» ДонДУУ нагороджений Дипломом I ступеня з врученням Золотої медалі.
В ДонДУУ проведена 1 регіональна студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки і управління: погляд молоді».
Кафедра «Соціологія управління» провела I Міжнародну наукову конференцію «Зинов’євські студії», присвячену видатному російському філософу Зинов’єву А.А.
У оргструктуру ДонДУУ внесені зміни: на базі факультету післядипломної освіти створено Центр післядипломної освіти;
на базі факультету по роботі з іноземними студентами — Центр по роботі з іноземними студентами; на базі факультету довузівської підготовки — Центр довузівської підготовки.
В ДонДУУ проведена I Зимова олімпіада на приз газети «Донецькі новини».
В ДонДУУ проведено засідання Президії науково-методичної комісії з менеджменту та адміністрування Міністерства освіти і науки України;
Кафедра «Фінанси» провела I Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Формування ефективних механізмів державного управління економкою України: теорія i практика»
У ДонДУУ реалізується 3-річний проект з розробка та викладання навчального модулю «Європейська соціальна політика и Моделі соціального партнерства» за програмою Жана Моне.

2010

2010 рік: На підставі постанови Президії ВАК України створена Спеціалізована вчена рада (К11. 128.03.) із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук, відбувся перший публічній захист кандидатської дисертації.
Підписано Меморандум про взаєморозуміння між постійним представником Програми розвитку ООН в Україні Олів’е А. та ректором ДонДУУ Поважним О.С.
За підтримки Міністерства освіти і науки України в ДонДУУ пройшла Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології ефективного управління бізнесом на базі рішень SAP»;
На кафедрі МЗД відкрита магістратура англійською мовою.
В ДонДУУ з візитом перебував Міністр освіти і науки України у зв’язку з реформуванням системи освіти в Україні та запуском на базі університету управління нового регіонального інноваційні проекту «Освіта впродовж усього життя».
Кафедрою «Фінанси» було проведено ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів «Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України: теорія і практика», присвячену 10-річчю кафедри «Фінанси».

2011

2011 рік: На підставі постанови Президії ВАК України створена Спеціалізована вчена рада (К11.128.04.) із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Управління проектами та програмами».
На базі факультету економіки проведена І студентська науково-практична конференція «Управлінські аспекти підвищення ефективності економічних процесів».
Футбольна команда ДонДУУ виборола Кубок студентської футбольної ліги ФК «Шахтар».
Створено 2 нові кафедри: на базі кафедри «Фінанси» наказом ректора № 940 від 30.08.2011 р. створена кафедра оподаткування (обліково-фінансовий факультет); наказом ректора № 423 від 08.04.2011 р. створена кафедра адміністративного права (факультет права та соціального управління).
Загальна кількість кафедр ДонДУУ стала — 25.
На базі ДонДУУ створено офіційний Фан-клуб хокейного клубу «Донбас».
Студентським самоврядуванням ДонДУУ започатковано 2 нових проекти:
«Тиждень студентського самоврядування ДонДУУ» до Міжнародного дня студента; молодіжний проект «Рідне місто очима студентів», підтриманий Донецькою обласною радою.
У ДонДУУ вперше в Україні реалізовано всі міжнародні проекти за програмою Жана Моне. Розпочато роботу міжнародного проекту найвищого рівню «Центр досконалості Жана Моне у ДонДУУ».

2012 рік — рік 20-річчя ДонДУУ:

Проведено V фестиваль студентської творчості «Зірковий університет», присвячений 20-річчю ВНЗ.
На факультеті ПтаСУ відкрито Юридичний Клуб «Magister legum».
Відбулась І Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми державного управління фінансово-економічною системою національної економіки».
Організовано перший неформальний Форум випускників до 20-річчя ДонДУУ.
В рамках проекту з розробки навчального модулю Жана Моне відбулося урочисте відкриття нової дисципліни «Міжкультурна Європа: різноманіття та соціальна єдність».
Відбулась І Міжнародна науково-практична конференції «Регіональний розвиток — основа розбудови української держави», присвячена 20-річчю донДУУ за участю Донецької обладміністрації, Донецької облради, Національного агентства України з питань державної служби.
Проведено конкурс краси «Міс Університет Управління—2012».
Відбулось святкування 20-річного ювілею першої кафедри ДонДУУ — кафедри менеджменту у виробничій сфері.
На базі ДонДУУ започатковано проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціологія».
Кафедра іноземних мов ДонДУУ відзначила своє 20-річчя.
У ДонДУУ відбулась І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології управління».
Футбольна команда ДондУУ вдруге стала чемпіоном Студентської ліги ФК «Шахтар».
Відбувся традиційний фестиваль студентської творчості «Зоряний університет», присвячений 20-річчю університету.
Форум лідерів студентських профспілкових організацій отримав статус міжнародного.
У День знань університет урочисто відзначив своє 20-річчя.

2013 рік

Ректору ДонДУУ Олександру Станіславовичу Поважному та проректору з наукової роботи Пілюшенко Віталію Лаврентійовичу присвоєно звання «Почесний професор» «Університету Туран».
Відбулась IX Міжнародна наукова конференція «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління».
Проведено нараду-семінар з питань удосконалення атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. Організатори наради-семінару: МОН України та ДонДУУ.
ДонДУУ отримав Гран-прі XXIII Міжнародної виставки «Освіта та кар`єра» і став переможцем рейтингового виставкового конкурсу у галузі впровадження інформаційних IT технологій.
Відбулась I Міжнародна тренінг-школа: «Розвиток регіональної інфраструктури для підтримки інноваційного підприємництва».
Відбувся офіційний візит делегації ДонДУУ до Університету Туран (Казахстан).
Газети ДонДУУ «За академічні знання» і «Студентський форум» стали переможцями II обласного фестивалю студентської преси «Студентська Донеччина — 2013» і отримали «Золоте перо Донеччини-2013» та Диплом I ступеню в номінації «Краще профспілкове студентське друковане видання».
С.Ф.Поважний – засновник і перший ректор ДонДУУ отримав звання Героя України та Орден Держави.
У ДонДУУ створено нову кафедру – кафедру туризму у складі факультету економіки.
Ректора ДонДУУ О.С.Поважного нагороджено Золотою медаллю ім. М.І. Туган-Барановського за значний особистий внесок у розвиток економічної і науково-технічної сфер та активну громадську діяльність на благо і розбудову України.
Відбувся XII Форуму лідерів студентських профспілкових організацій та органів студентського самоврядування (с. Орловка, Крим).
ДонДУУ нагороджено Орденом Української Православної Церкви Св. благовірного князя Київського Ярослава Мудрого та грамотою за заслуги перед Українською Православною Церквою.
Відбулась І Міжнародна інтернет-конференція «Інноваційний розвиток суспільства: управління проектами та інтелектуальною власністю».
ДонДУУ отримав медаль «Флагман освіти і науки України – 2013» та Грамоту «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки України».
На факультеті права та соціального управління відбувся перший випуск бакалаврів-соціологів заочної форми навчання.
В музеї ДонДУУ відбулось урочисте відкриття експозиції, присвяченої засновнику і першому ректору ДонДУУ герою України С.Ф.Поважному.

2014 рік

Донецький державний університет управління зі своїм профессорсько-викладацьким складом та студентами переміщується із зони АТО, та відкриває двері на базі своєї філії у місті Маріуполь. Виконуючою обов’язків ректора стає д.держ.упр., професор Марова Світлана Феліксівна.