Факультет права і соціального управління


Факультет є провідним у підготовці висококваліфікованих юристів, соціологів та управлінців в цих сферах.

У складі факультету працюють 5 кафедр:

Кафедра публічного управління та адміністрування
Кафедра спеціально-правових дисциплін
Кафедра соціології управління
Кафедра державно-правових дисциплін
Кафедра гуманітарних дисциплін

Соціологічна науково-дослідна лабораторія допомагає студентам удосконалювати навички практичної діяльності та проведення соціологічних досліджень у межах міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських проектів.

Студенти факультету приймають участь в роботі юридичної клініки, де здобувають досвід консультативної роботи та надають безкоштовну допомогу соціально незахищеним громадянам з питань цивільного, житлового, трудового та сімейного права. На базі факультету створено юридичний клуб “Magister legum”.

На факультеті навчаються близько 500 студентів за наступними спеціальностями:

галузь знань 0304 «Право» напрям підготовки 6.030401 «Право» (ОКР «бакалавр», «магістр»);

галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» напрям підготовки 6.030101 «Соціологія» (ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»);

галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійне спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» варіативна компонента «Муніципальний менеджмент» (ОКР «бакалавр», «спеціаліст»)

На факультеті навчаються понад 500 студентів за наступними спеціальностями:

галузь знань 0304 «Право» напрям підготовки 6.030401 «Право» (ОКР «бакалавр», «магістр»);

галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» напрям підготовки 6.030101 «Соціологія» (ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»).

До навчального процесу залучаються висококваліфіковані фахівці органів юстиції, прокуратури, судів, органів державної влади, провідні вчені, викладачі зарубіжних університетів.

Студенти та викладачі факультету є членами Координаційної ради молодих юристів, Євразійської асоціації адміністративних наук, Асоціації юридичних клінік України, Соціологічної асоціації України. Студенти факультету беруть участь у науково-дослідній роботі, міжнародних студентських обмінах, всеукраїнських олімпіадах, вони неодноразово ставали переможцями та призерами Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

Працевлаштування випускників.

Випускники факультету працюють адвокатами, керівниками юридичних служб, головами міських, сільських та селищних рад, начальниками відділів облдержадміністрації, директорами підприємств і організацій, керівниками соціологічних служб тощо.

Аналіз 2017-2018

Контактна інформація:
вул. Аеродромна, 7, 2й корпус ДонДУУ
2й поверх, кімната 202 (0629)56-01-30