Факультет менеджменту


МИ ДОПОМОЖЕМО ВАМ ЗДОБУТИ КЛЮЧІ ДО УСПІХУ

Що є ключем до успіху? Мета? Бажання? Знання? Наполегливість? А може існує ціла низка ключів? На факультеті менеджменту Вам допоможуть підібрати ключі, що відкриють двері до заповітного успіху.

Факультет менеджменту Донецького державного університету управління готує управлінські кадри для різних сфер економіки та управління. Основною місією факультету є підготовка висококваліфікованих фахівців нового типу, конкурентоспроможних на світовому ринку праці, здатних вільно орієнтуватися не тільки в сфері своєї спеціалізації, але й в суміжних сферах, швидко й легко адаптуватися до стрімких змін у соціумі, а також бути високоосвіченими особистостями, що володіють безліччю вмінь та навичок. На факультеті менеджменту створені всі відповідні умови для отримання студентами якісної європейської освіти та розвитку таких якостей, як професіоналізм, активність, мобільність, почуття відповідальності, уміння працювати, приймати самостійні рішення, поважати працю, постійно самовдосконалюватись та розвивати культуру міжособистісного спілкування.

До складу факультету менеджменту входять

кафедра менеджменту виробничої та невиробничої сфери, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, кафедра екологічного менеджменту і кафедра іноземних мов, які ведуть підготовку фахівців на ОС «бакалавр» і ОС «магістр».

ОС «БАКАЛАВР» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»

спеціалізації «Менеджмент у виробничій сфері»
спеціалізації «Менеджмент невиробничої сфери»
спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
спеціалізації «Менеджмент інноваційної діяльності»
спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності»
 

ОС «МАГІСТР» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»

спеціалізації «Менеджмент у виробничій сфері»
спеціалізації «Менеджмент невиробничої сфери»
спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції»
спеціалізації «Менеджмент в охороні здоров’я»
спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
спеціалізації «Європейський менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
спеціалізації «Управління проектами»
спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю»
спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності»
 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Навчання студентів факультету здійснюється з використанням сучасних науково обґрунтованих методів активного здобуття знань, розвитку творчих здібностей, фізичного і духовного вдосконалення та спрямоване на прищеплення прагнення до постійного оновлення знань протягом життя.

Студенти факультету беруть активну участь у науково-дослідній роботі та міжнародних студентських обмінах з європейськими вищими навчальними закладами: Сілезьським Університетом (Чехія), Вищою Школа Бізнесу та Університеті Козьмінського (Польша), Університетом м. Салерно (Італія), Тбіліському державному університеті та Університеті Кавказ (Грузія). Завдяки отриманим знанням та навичкам перемагають на конкурсах студентських наукових робіт, регіональних та всеукраїнських олімпіадах.

Органи студентського самоврядування факультету, що є елементом загальної системи управління навчально-виховним процесом в університеті, сприяють формуванню майбутньої еліти нації, виявленню потенціальних лідерів, вдосконаленню навичок управлінської діяльності, розвитку самостійності та креативності. єднаннях, консалтингових фірмах, інформаційних та рекламних агентствах, туристичних агентствах, займають керівні посади в обласній державній адміністрації, державних управліннях екології та природних ресурсів, виконавчих органах влади в містах та районах області.

Матеріали факультету:

Підсумки академічного контролю за 2015-2016,2016-2017 н.р

Підсумки академічного контролю за 2016-2017,2017-2018 н.р