Доступ до публічної інформації


Кошторис 2020

Звіт про використання та надходження коштів 2016

Звіт про укладений договір #65 за тендером

Звіти про результати проведення процедури закупівлі 2017

Інформація про проведення тендерних процедур

Кошторис 2019

Положення про порядок призначення та виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам

Порядок виплати соціальних стипендій

Правила призначення академічних стипендій

Річний фінансовий та бюджетний звіт за 2017 рік

Річний план закупівель 2017

ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі 2017 рік

Річний план закупівель на 2017 рік зі змінами

Звіт про результати проведення процедури закупівлі Теплова енергія 2018 рік UA-2018-01-19-001327-a-report

Звіт про результати проведення процедури закупівлі травень 2018 рік

Річний план закупівель на 2018 рік

Річний план закупівель на 2018 рік зі змінами

Звіт про результати проведення процедури закупівлі Послуги зі встановлення протипожежного устаткування UA-2019-06-12-001609-a-report

ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі_теплова енергія 2019 рік

ЗМІНИ в річний план закупівель на 2019 рік

Річний план закупівель на 2019 рік

Інструкція щодо планування та розподілу обсягів навчального навантаження науково- педагогічних працівників кафедр у 2017-2018н.р.

Положення про академічну доброчесність
Склад комісії з академічної доброчесності

Положення про вчену раду вищого навчального закладу

Положення про дистанційне навчання

Положення про екзамен. комісію

Положення про індивідуальний навчальний план студента у ДонДУУ

Положення про куратора академічної групи

Положення про освітні програми і навчальні плани (оновлено 25.11.2019)

Положення про орган студентського самоврядування

Положення про організацію навчального процесу студентів за індивідуальним графіком у ДонДУУ

Положення про організацію та проведення комплексних контрольних робіт у ДонДУУ

Положення про організацію та проведення ректорських контрольних робіт у ДонДУУ

Положення про організацію самостійної роботи студентів (оновлено 25.11.2019)

Положення про організацію освітнього процесу (оновлено 25.11.2019)

Положення про оцінювання знань студентів ДонДУУ

Положення про переведення студентів ДонДУУ з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осібна навчання за рахунок коштів державного бюджету

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників у ДонДУУ

Положення про порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі дипломів (оновлено 24.10.2019)

Положення про порядок обліку медичних довідок, що засвідчують тимчасову непрацездатність здобувачів вищої освіти (оновлено 25.11.2019)

Положення про порядок призначення та виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

Положення про проведення практик студентів ДонДУУ (оновлено 25.11.2019)

Положення про проектні групи та групи забезпечення спеціальності

Положення про раду молодих вчених ДонДУУ

Положення про ректорат

Положення про розроблення навчальних та робочих навчальних планів заочної форми навчання

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти

Положення про СНТ

Положення про студента (оновлено 25.11.2019)

Положення про тендерний комітет

Порядок виплати соціальних стипендій

Про освтітні програми і навчальні плани ДонДУУ

Про проектні групи та групи забезпечення спеціальності з розроблення і супроводження освітніх програм у ДонДУУ

Тимчасове положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДонДУУ

Про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.040302 “Інформатика” галузі знань 0403 “Системні науки та кібернетика”

Довідник ЄКТС 2015

Етичний кодекс викладача ДонДУУ

Етичний кодекс студента ДонДУУ

Звіт про укладений договір #65 за тендером

Інформація про діяльність органів студентського самоврядування

Інформація про склад керівних органів

Інформація про складання екзаменів та захисту дипломних, магістерських робіт за 2016 2017 навчальний рік

Коллективний договір на 2017-2021 роки

Ліцензія + наказ 134

Методичні рекомендації переведення шкали оцінювання КМСОНП до ЄКТС

Методичні рекомендації щодо розробки тимчасових освітніх програм ДонДУУ

Номенклатура справ 2019

Інструкція діловодства

Оприлюднені рішення приймальної комісії

Підсумки навчання денна форма 2017

Підсумки навчання заочна форма 2017

Правила призначення академічних стипендій

Про порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі дипломів

Про систему забезпечення якості вищої освіти

Сертифікати про акредитацію

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльностіу ДонДУУ

Склад наглядової Ради

Статут

Навчально-методичне забезпечення

Спеціальність Бакалавр Магістр PHD
Код Назва ОП ОП ОП
242 «Туризм»

Туризм

054 «Соціологія»

Врегулювання конфліктів і медіація

073 «Менеджмент» Муніципальний менеджмент

075 «Маркетинг» Маркетинг Маркетинг

1 курс

Економіка-18з
ЕП, УПЕП – 18з скорочені
Маркетинг – 18з
Маркетинг -18з скорочені
Менеджмент – 18з
ОіО – 18з
Право-18з
Соціологія -18з
ФБСС-18з

2 курс

ФБСС – 17з
УПЕП-17з
Право-17з
МТ-17з
МПД – 17з
МЗД – 17з
МВС, МНС, МЗД, МІД, ММ, МПД, МТ – 17з
Маркетинг – 17з
ЕП-17з

3 курс

Маркетинг – 16з
Маркетинг – 16з скорочені
Логістика-16з
ЕП-16з скорочені
ФБСС-16з
ФБСС – 16з скорочені
УПЕП-16з
Соціологія -16з
Право-16з скорочені
Право -16з
ОіО – 16з
МПД – 16з
ММ-16з
МЗД – 16з

4 курс

ФіК -15з
УПЕП – 15з
Правознавство – 15з
МНС – 15з
ММ -15з
МЗД – 15з
МВС – 15з
Маркетинг – 15з
Логістика – 15з
ЕП – 15з
УПЕП 18з-поновлені, 4курс

Спеціалісти 18

МЗД – 18сз інші

Магістри 16

ФБСС-16мз різні
УП – 16мз різні
МНС – 16мз, різні
МНС – 16з
МВС – 16з
Маркетинг-16мз різні
ІВ-16мз різні
АМ – 16мз різні

Магістри 17

ФБСС-17мз
ФБСС -17мз різні
ФБСС – 17з скорочені
УП – 17мз
Соціологія -17мз
ОіО – 17мз різні
МНС – 17мз
МНС – 17мз, різні
МЗД – 17мз
МЗД – 17мз різні
МВС – 17мз, різні
МВС – 17 мз
Маркетинг – 17мз
Маркетинг – 17мз різні
ІВ-17мз

Магістри 18

ФБСС – 18мз інші
ФБСС – 18 мз
Соціологія – 18мз
ОіО – 18мз
ОіО – 18мз інші
МТ-18мз інші
МПД – 18мз інші
МНС – 18мз
МЗД – 18мз
МВС -18мз
Маркетинг -18мз інші
Маркетинг – 18мз
ІВ-18мз
ІВ – 18мз інші
АМ, МВС, МОЗ, МЗД, УП – 18мз