Додаток_Зразок оформлення статті


Додаток 1

УДК 351.82

НАЗВА СТАТТІ

ІВАНОВ І.І.,

кандидат економічних наук, доцент

Донецький державний університет управління

У статті проаналізовано…. (до 5 речень).

Ключові слова: (від 3 слів).

В статье проанализированы… (до 5 предложений).

Ключевые слова: (от 3 слов).

The article analyzes… (up to 5 sentences).

Key words: (from 3 words).

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є …

Виклад основного матеріалу дослідження.

Висновки і перспективи подальших досліджень.

Література:

1…

2. …