Додаток_Анкета авторів


Додаток 2

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

П.І.Б. автора (авторів) повністю

Ф.И.О. автора (авторов)

Full name of author(s)

Назва статті

Название статьи

Title of the article

Повна назва організації – місця роботи автора (авторів)

Науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю)

Е-mail автора (авторів)

Поштова адреса і телефон

(можна один для усіх авторів)