Організація атестації щодо вільного володіння державною мовою


З 25 жовтня 2019 року припиняється робота атестаційної комісії на базі Донецького державного університету управління.

Лист> Роз’яснення>

 

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України «Про державну службу» та відповідно абзацу другого підпункту 4 пункту 15 Розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Кабінетом Міністрів України затверджено Постанову КМУ  від 26 квітня 2017 року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою». Донецький державний університет управління визначено уповноваженим вищим навчальним закладом, що відповідно до ліцензії здійснює підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань «Публічне управління та адміністрування», проводить атестацію та видачу посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.

Згідно з графіком атестаційних сесій особа, яка бажає пройти атестацію, може подати заяву зручним для неї способом:

– особиста подача або поштою (за адресою: 87513 Донецька область м. Маріуполь, вул. Карпінського, 58, каб. 210);
– надсилання електронною поштою (ua.dondyy@gmail.com);
– он-лайн подача.

зразки паперових заяв: заява на участь атестації; заява на отримання посвідчення

Сплата за послугу з атестації

Приймання заяв та оплата послуг закінчується за добу до визначеної графіком атестаційної сесії дати.

Учасник атестації повинен прибути у визначений день, час і місце (згідно з графіком атестаційних сесій) для проходження атестації, пред’явити документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України та надати оригінал платіжного документа.

Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію, протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації.

Посвідчення діє безстроково.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:
098-428-09-10 Діана
або за адресою 83015 Донецька область м. Маріуполь, вул. Карпінського, 58, каб. 211