Аспірантура та докторантура


Правила прийому до аспірантури та докторантури 2019
Положення про навчально-педагогічну практику аспірантів
Інформація щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні в ДонДУУ

Індивідуальний план-2019-051Навчальний план 051
Індивідуальний план-2019-073Начвльний план 073
Індивідуальний план-2019-281Навчальний план 281
Положення про підготовку докторів філософії та докторів наук
додаток_1додаток_2додаток_3додаток_4додаток_5

Аспірантура Донецького державного університету управління функціонує з 23 червня 1994 року.

Донецький державний університет управління запрошує на навчання до аспіранутри та докторантури
Документи прийматимуться з 01.08.2019 р. по 31.08.2019 р

Бажаючим підвищити свій освітній рівень доступні декілька форм роботи аспірантури:
1. Навчання аспірантів з відривом від виробництва.
2. Навчання аспірантів без відриву від виробництва.
3. Разове прикріплення громадян для складання кандидатських іспитів.

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка в аспірантурі:

051 Економіка
073 Менеджмент
281 Публічне управління та адміністрування

При вступі до аспірантури претенденти прооходять співбесіду та складають такі іспити:

 1. Спеціальність.
 2. Іноземна мова (англійська, німецька, французька).
 3. Співбесіда зі вступником, яка передбачає презентацію дослідницької пропозиції та досягнень вступника за встановленою формою (форма).

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:

 • заяву вступника;
 • копію документу, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документу державного зразка про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і копію додатку до нього;
 • особовий листок з обліку кадрів, завірений за місцем праці;
 • копія трудової книжки, завірена за місцем праці;
 • список опублікованих наукових праць(формаабо реферат з обраної спеціальності (вимоги до реферату) (у разі відсутності наукових праць за обраною спеціальністю);
 • рекомендаційний лист від передбачуваного наукового керівника;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • копії нагород, що підтверджують перемогу у міжнародних, всеукраїнських студентських конкурсах НДР та олімпіадах (за наявності);
 • копії дійсних сертифікатів зі знання англійської мовитестів TOEFL або International English Language esting System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови– дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови– дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) (за наявності).

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка в докторантурі:

051 Економіка
073 Менеджмент
281 Публічне управління та адміністрування

Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури:

 • заяву вступника;
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • ідентифікаційний код;
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документу державного зразка про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і копію додатку до нього; Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими особами.
 • автобіографію(форма);
 • особовий листок з обліку кадрів, завірений за місцем праці;
 • копію диплома кандидата наук;
 • копію атестата про присвоєння вченого звання;
 • копію трудової книжки, завірена за місцем праці;
 • список опублікованих наукових статей за обраною спеціальністю (форма)разом із копіями опублікованих наукових статей;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ДонДУУ, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури (форма – вільна);
 • розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

В Університеті існує потенціал, який спроможний проводити наукові дослідження на високому рівні, а також готувати фахівців вищої кваліфікації. Наукове керівництво здійснюють більш ніж 55 докторів наук, професорів, кандидатів наук.

На сьогоднішнй день аттестацію науково-педагогічних кадрів здійснює Спеціалізована вчена рада Д 11.107.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління».

За довідками звертатися за адресою:
87535, м. Маріуполь, вул. Карпінського, 58, кімн. 407
Відділ аспірантури
Телефон для довідок: ‎+380-95-175-47-59
E-mail: aspirantura@inbox.old.dsum.edu.ua